يکشنبه, 7 خرداد 1396
فهرست اصلی

جزوات آموزشي
جزوه آموزشي شماره 88- وضعیت سیستم مالی انتقال خون در آمریکا در راستای ذخایر خون پایدار
تعداد دریافت : 21
جزوه آموزشي شماره 87- مدیریت خون بیمار
تعداد دریافت : 397
جزوه آموزشي شماره 86- ايمونوگلوبولين تزريق وريدي
تعداد دریافت : 253
جزوه آموزشي شماره 85- موسسه اطلاعات علمي (ISI) و شاخص‌هاي علم‌سنجي
تعداد دریافت : 157
جزوه آموزشي شماره 84- آلودگي باكتريال خون و فرآورده‌هاي آن
تعداد دریافت : 267
جزوه آموزشي شماره 83- بيماري ناشي از (MERS-CoV) كورونا ويروس جديد و انتقال خون
تعداد دریافت : 195
جزوه آموزشي شماره 82- اصول تدوين و نگارش مقاله پژوهشي
تعداد دریافت : 1024
جزوه آموزشي شماره 81- كـم خـونـي و انگل‌هـا
تعداد دریافت : 1872
جزوه آموزشي شماره 80- آشنايي با اثرات بيولوژيك پرتوهاي يونيزه كننده
تعداد دریافت : 596
جزوه آموزشي شماره 78- بررسي خونسازي انسان در مدلهاي حيواني
تعداد دریافت : 514
جزوه آموزشي شماره 77- كاربرد راديوايزوتوپ در هماتولوژي
تعداد دریافت : 530
جزوه آموزشي شماره 76- افزايش سلامت و كيفيت فراورده‌هاي پلاسمايي با استفاده از روش‌هاي كروماتوگرافي
تعداد دریافت : 511
جزوه آموزشي شماره 75- دستورالعمل اجراي كراس مچ الكترونيكي
تعداد دریافت : 1152
جزوه آموزشي شماره 74- هموگلوبينوري حمله‌اي شبانه
تعداد دریافت : 623
جزوه آموزشي شماره 72
تعداد دریافت : 904
جزوه آموزشي شماره 10- در جستجوي خودكفايي در پالايش پلاسما و تهيه فرآورده‌هاي خوني
تعداد دریافت : 612
جزوه آموزشي شماره 60- تغييرات گلبول‌هاي قرمز طي نگهداري
تعداد دریافت : 858
جزوه آموزشي شماره 61- CMV، TTV، HHV8، SEN Virus و انتقال خون
تعداد دریافت : 749
جزوه آموزشي شماره 62- عفونت‌هاي ميكروبي و منابع آن در انتقال خون
تعداد دریافت : 771
جزوه آموزشي شماره 71- دستورالعمل براي برچسب‌گذاري نمونه‌ها جهت آزمايش‌هاي سازگاري
تعداد دریافت : 824
جزوه آموزشي شماره 70- كاربرد تكنيك‌هاي پيشرفته آزمايشگاهي در تشخيص تالاسمي و هموگلوبينوپاتي
تعداد دریافت : 631
جزوه آموزشي شماره 69- آشنايي با سيستم HLA
تعداد دریافت : 926
جزوه آموزشي شماره 68- فيلترها و نقش آن‌ها در انتقال خون و فرآورده‌هاي خوني
تعداد دریافت : 682
جزوه آموزشي شماره 67- آنتي‌ژن‌هاي سازگاري نسجي فرعي
تعداد دریافت : 517
جزوه آموزشي شماره 66- معرفي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001- 2000
تعداد دریافت : 601
صفحه1از41234.بعدي.

پورتال سازمان انتقال خون ايران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب

snake