جمعه, 3 آذر 1396
فهرست اصلی

جزوات آموزشي
جزوه آموزشي شماره 88- وضعیت سیستم مالی انتقال خون در آمریکا در راستای ذخایر خون پایدار
تعداد دریافت : 104
جزوه آموزشي شماره 87- مدیریت خون بیمار
تعداد دریافت : 530
جزوه آموزشي شماره 86- ايمونوگلوبولين تزريق وريدي
تعداد دریافت : 353
جزوه آموزشي شماره 85- موسسه اطلاعات علمي (ISI) و شاخص‌هاي علم‌سنجي
تعداد دریافت : 200
جزوه آموزشي شماره 84- آلودگي باكتريال خون و فرآورده‌هاي آن
تعداد دریافت : 350
جزوه آموزشي شماره 83- بيماري ناشي از (MERS-CoV) كورونا ويروس جديد و انتقال خون
تعداد دریافت : 242
جزوه آموزشي شماره 82- اصول تدوين و نگارش مقاله پژوهشي
تعداد دریافت : 1084
جزوه آموزشي شماره 81- كـم خـونـي و انگل‌هـا
تعداد دریافت : 1915
جزوه آموزشي شماره 80- آشنايي با اثرات بيولوژيك پرتوهاي يونيزه كننده
تعداد دریافت : 620
جزوه آموزشي شماره 78- بررسي خونسازي انسان در مدلهاي حيواني
تعداد دریافت : 555
جزوه آموزشي شماره 77- كاربرد راديوايزوتوپ در هماتولوژي
تعداد دریافت : 559
جزوه آموزشي شماره 76- افزايش سلامت و كيفيت فراورده‌هاي پلاسمايي با استفاده از روش‌هاي كروماتوگرافي
تعداد دریافت : 541
جزوه آموزشي شماره 75- دستورالعمل اجراي كراس مچ الكترونيكي
تعداد دریافت : 1213
جزوه آموزشي شماره 74- هموگلوبينوري حمله‌اي شبانه
تعداد دریافت : 646
جزوه آموزشي شماره 72
تعداد دریافت : 960
جزوه آموزشي شماره 10- در جستجوي خودكفايي در پالايش پلاسما و تهيه فرآورده‌هاي خوني
تعداد دریافت : 647
جزوه آموزشي شماره 60- تغييرات گلبول‌هاي قرمز طي نگهداري
تعداد دریافت : 902
جزوه آموزشي شماره 61- CMV، TTV، HHV8، SEN Virus و انتقال خون
تعداد دریافت : 789
جزوه آموزشي شماره 62- عفونت‌هاي ميكروبي و منابع آن در انتقال خون
تعداد دریافت : 800
جزوه آموزشي شماره 71- دستورالعمل براي برچسب‌گذاري نمونه‌ها جهت آزمايش‌هاي سازگاري
تعداد دریافت : 870
جزوه آموزشي شماره 70- كاربرد تكنيك‌هاي پيشرفته آزمايشگاهي در تشخيص تالاسمي و هموگلوبينوپاتي
تعداد دریافت : 670
جزوه آموزشي شماره 69- آشنايي با سيستم HLA
تعداد دریافت : 992
جزوه آموزشي شماره 68- فيلترها و نقش آن‌ها در انتقال خون و فرآورده‌هاي خوني
تعداد دریافت : 732
جزوه آموزشي شماره 67- آنتي‌ژن‌هاي سازگاري نسجي فرعي
تعداد دریافت : 562
جزوه آموزشي شماره 66- معرفي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001- 2000
تعداد دریافت : 641
صفحه1از41234.بعدي.

پورتال سازمان انتقال خون ايران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب

snake