چهارشنبه, 2 اسفند 1396
فهرست اصلی

جزوات آموزشي
جزوه آموزشي شماره 88- وضعیت سیستم مالی انتقال خون در آمریکا در راستای ذخایر خون پایدار
تعداد دریافت : 131
جزوه آموزشي شماره 87- مدیریت خون بیمار
تعداد دریافت : 590
جزوه آموزشي شماره 86- ايمونوگلوبولين تزريق وريدي
تعداد دریافت : 365
جزوه آموزشي شماره 85- موسسه اطلاعات علمي (ISI) و شاخص‌هاي علم‌سنجي
تعداد دریافت : 215
جزوه آموزشي شماره 84- آلودگي باكتريال خون و فرآورده‌هاي آن
تعداد دریافت : 378
جزوه آموزشي شماره 83- بيماري ناشي از (MERS-CoV) كورونا ويروس جديد و انتقال خون
تعداد دریافت : 261
جزوه آموزشي شماره 82- اصول تدوين و نگارش مقاله پژوهشي
تعداد دریافت : 1111
جزوه آموزشي شماره 81- كـم خـونـي و انگل‌هـا
تعداد دریافت : 1945
جزوه آموزشي شماره 80- آشنايي با اثرات بيولوژيك پرتوهاي يونيزه كننده
تعداد دریافت : 638
جزوه آموزشي شماره 78- بررسي خونسازي انسان در مدلهاي حيواني
تعداد دریافت : 566
جزوه آموزشي شماره 77- كاربرد راديوايزوتوپ در هماتولوژي
تعداد دریافت : 573
جزوه آموزشي شماره 76- افزايش سلامت و كيفيت فراورده‌هاي پلاسمايي با استفاده از روش‌هاي كروماتوگرافي
تعداد دریافت : 551
جزوه آموزشي شماره 75- دستورالعمل اجراي كراس مچ الكترونيكي
تعداد دریافت : 1240
جزوه آموزشي شماره 74- هموگلوبينوري حمله‌اي شبانه
تعداد دریافت : 665
جزوه آموزشي شماره 72
تعداد دریافت : 978
جزوه آموزشي شماره 10- در جستجوي خودكفايي در پالايش پلاسما و تهيه فرآورده‌هاي خوني
تعداد دریافت : 655
جزوه آموزشي شماره 60- تغييرات گلبول‌هاي قرمز طي نگهداري
تعداد دریافت : 913
جزوه آموزشي شماره 61- CMV، TTV، HHV8، SEN Virus و انتقال خون
تعداد دریافت : 812
جزوه آموزشي شماره 62- عفونت‌هاي ميكروبي و منابع آن در انتقال خون
تعداد دریافت : 815
جزوه آموزشي شماره 71- دستورالعمل براي برچسب‌گذاري نمونه‌ها جهت آزمايش‌هاي سازگاري
تعداد دریافت : 888
جزوه آموزشي شماره 70- كاربرد تكنيك‌هاي پيشرفته آزمايشگاهي در تشخيص تالاسمي و هموگلوبينوپاتي
تعداد دریافت : 686
جزوه آموزشي شماره 69- آشنايي با سيستم HLA
تعداد دریافت : 1017
جزوه آموزشي شماره 68- فيلترها و نقش آن‌ها در انتقال خون و فرآورده‌هاي خوني
تعداد دریافت : 752
جزوه آموزشي شماره 67- آنتي‌ژن‌هاي سازگاري نسجي فرعي
تعداد دریافت : 570
جزوه آموزشي شماره 66- معرفي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001- 2000
تعداد دریافت : 669
صفحه1از41234.بعدي.

پورتال سازمان انتقال خون ايران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب

snake