پنج‌شنبه, 26 مهر 1397
فهرست اصلی


بيمارستان‌ها

بيمارستان‌هايي كه با استقرار نظام مراقبت از خون موفق به دريافت لوح و تقديرنامه شده‌اند:

نام پايگاه

بيمارستان

نام رياست مركز

نام پزشك ارشد مركز

نوح لوح

قزوين

بوعلي سينا

آقاي دكتر نعيميان

آقاي دكتر دلاور مقدم

لوح برنزي

شهيد رجايي

آقاي دكتر صفاري زاده

آقاي دكتر قطفان

لوح نقره‌اي

خوزستان

شفا

آقاي دكتر احسان پور

آقاي دكتر اخوان

تقديرنامه

كرمان

مركز بيماري‌هاي خاص

آقاي دكتر آراسته

آقاي دكتر آراسته

لوح طلايي

علي ابن ابي طالب

آقاي دكتر وكيليان

آقاي دكتر رنجبر

لوح نقره‌اي

كاشاني

آقاي دكتر سلطان زاده

آقاي دكتر بهمنش

لوح نقره‌اي

يزد

شاه ولي

آقاي دكتر كلامي

آقاي دكتر خوبياري

لوح برنزي

فارس

دستغيب

آقاي دكتر اقبال

خانم دكتر اشرافي

لوح نقره‌اي

نمازي

آقاي دكتر بلندپرواز

آقاي دكتر علي زماني

آقاي دكتر ماهيانه

تقديرنامه

اصفهان

شريعتي

آقاي دكتر رجالي

آقاي دكتر مقدس

تقديرنامه

خراسان رضوي

آريا

آقاي دكتر مغفرتي

آقاي دكتر نجات

تقديرنامه

دكتر شيخ

آقاي دكتر عبدي

آقاي دكتر فرهنگي

تقديرنامه

كرمانشاه

بيستون

خانم دكتر كامياب

آقاي دكتر محمدي

تقديرنامه

امام علي (ع)

آقاي دكتر كاظمي

آقاي دكتر زكايي

لوح برنزي

تهران

آتيه

آقاي دكتر عليزاده

خانم دكتر اصفهاني

تقديرنامه

درمانگاه تالاسمي

خانم دكتر هداوندخاني

خانم دكتر آذركيوان

لوح نقره‌اي

شهيد لواساني

آقاي دكتر فرحزادي

آقاي دكتر كهزادي

لوح برنزي

دي

آقاي دكتر امامي ميبدي

آقاي دكتر حيدري

تقديرنامه

آراد

آقاي دكتر كي نما

آقاي دكتر احمدي

تقديرنامه

عرفان

آقاي دكتر فنايي

آقاي دكتر ايرواني

تقديرنامه

كسري

آقاي دكتر روح‌اللهي

آقاي دكتر عطاريان

لوح برنزي

خاتم‌الانبيا (ص)

آقاي دكتر

آقاي دكتر مجتبوي

تقديرنامه

 


پورتال سازمان انتقال خون ايران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب

snake